Biện pháp an toàn phòng COVID-19

Hố 9 Hố 10 Hố 11

Địa hình chín hố sau chuyển tiếp từ cảnh quan chủ yếu cho khu nghỉ dưỡng với nhiều nước sang địa hình đồi núi tự nhiên. Với 394 yard là khoảng 360m, ở hố này xác định vị trí của cú đánh đầu tiên từ tee là rất quan trọng. Gôn thủ thường chọn đánh về phía phải fairway với khu tiếp bóng rộng trước khi tới bunker, để tạo vị trí lý tưởng có cú đánh tiếp theo tiếp cận green. Bunker ngay phía trước trái green và chướng ngại mà gôn thủ cẩn trọng hơn để tạo nên được cú đánh bóng lăn thẳng lên phía phải của green.

Par 4

  • Black Tee 394 Yard
  • Blue Tee 376 Yard
  • White Tee 339 Yard
  • Gold Tee 298 Yard
  • Red Tee 247 Yard
Đặt Tee Time