Biện pháp an toàn phòng COVID-19

Hố 10 Hố 11 Hố 12

Với 585 yard, khoảng 535m. Đây là hố par 5 thử thách cách lên chiến thuật đánh của gôn thủ. Cú đánh mạnh thẳng nên hướng bóng sang phải, trong khi cú đánh ngắn nên hướng sang phải thẳng hướng 2 bunker trên fairway. Bề mặt green gồm những vị trí  phía sau phải và trái cao hơn tạo cơ hội cho cú putt trôi xuống trước để có được điểm par ở hố này.

Par 5

  • Black Tee 585 Yard
  • Blue Tee 563 Yard
  • White Tee 534 Yard
  • Gold Tee 488 Yard
  • Red Tee 459 Yard
Đặt Tee Time