Biện pháp an toàn phòng COVID-19

Hố 11 Hố 12 Hố 13

Hố par 4 khá ngắn với khoảng 366 yard, tương đương 335m, phụ thuộc khá nhiều vào vị trí của tee xuất phát và không có quá nhiều lựa chọn về chiến thuật cho gôn thủ ở hố gôn này. Cố đánh qua đồi cát là cách đa phần gôn thủ sẽ thực hiện để cắt fairway và cải thiện vị trí bóng rơi cho cú đánh đầu tiên. Một bunker rộng phía cánh trái là thử thách cho điểm bóng rơi cho cú đánh dài hơn từ tee nhưng người chơi khôn ngoan sẽ chọn phía bunker bên phải với cú đánh ngắn hơn để có thể có vị trí thuận lợi hơn cho cú đánh tiếp cận green tiếp theo đó.

Par 4

  • Black Tee 366 Yard
  • Blue Tee 349 Yard
  • White Tee 318 Yard
  • Gold Tee 293 Yard
  • Red Tee 246 Yard
Đặt Tee Time