Biện pháp an toàn phòng COVID-19

Hố 15 Hố 16 Hố 17

Hố par 3 dài nhất với 219 yard/ 200m. Thử thách ở hố này là con suối cắt ngang giữa tee và green, cùng với đó là bunker rông phía cánh phải. Nhưng cũng có rất nhiều lựa chọn cho khu vực tiếp bóng phía trái để có điểm par dễ dàng trên hố này

Par 3

  • Black Tee 219 Yard
  • Blue Tee 205 Yard
  • White Tee 188 Yard
  • Gold Tee 165 Yard
  • Red Tee 115 Yard
Đặt Tee Time