Biện pháp an toàn phòng COVID-19

Hố 16 Hố 17 Hố 18

Green hố này nằm trên đồi cao hướng lên núi với khoảng cách 416 yard, khoảng 380m tạo ra thử thách khá khó cho gôn thủ ở hố này. Đồi cát phía trái fairway đòi hòi gôn thủ kiểm soát lực đánh cho cú đánh đầu tiên, nhưng nếu chọn đánh sang phải sẽ có điểm rơi bóng có thể là bunker hoặc suối nước phía trước. Nếu gôn thủ đánh qua khu bunker bên phải fairway sẽ chỉ còn khoảng cách khá ngắn còn lại cho một gậy sắt tiến tới green và góc đánh dễ dàng hơn. 

Par 4

  • Black Tee 416 Yard
  • Blue Tee 397 Yard
  • White Tee 381 Yard
  • Gold Tee 358 Yard
  • Red Tee 307 Yard
Đặt Tee Time