Biện pháp an toàn phòng COVID-19

Hố 1 Hố 2 Hố 3

Đây là hố par 4 với độ dài khoảng cách là 416yard (khoảng 381m), gôn thủ có nhiều lựa chọn cho cú phát bóng đầu tiên ở hố này, và cú đánh an toàn nhất là về phía bên phải của fairway. Từ vị trí bóng rơi thứ nhất phía cánh phải này, đường green sẽ mở hơn cho cú đánh tiếp theo. Người chơi mạo hiểm có thể thử thách với cú đánh sau đó bên trái của fairway qua khu vực bunker thấp, từ vị trí này khoảng cách tới hố gôn ngắn hơn và bunker phía trái green không còn quá thách thức cho cú đánh tiếp theo nữa.

Par 4

  • Black Tee 416 Yard
  • Blue Tee 397 Yard
  • White Tee 372 Yard
  • Gold Tee 337 Yard
  • Red Tee 295 Yard
Đặt Tee Time