Biện pháp an toàn phòng COVID-19

Hố 2 Hố 3 Hố 4

Là hố gôn đẹp với par 5, khoảng cách tới green 547 yard (khoảng 500m), đặc điểm nổi bật ở hố này với hồ nước chạy dọc theo cánh bên phải của fairway. Phía đầu fairway hố này bị thu hẹp bởi bunker cho cú đánh thứ nhất, nhưng cú đánh thứ hai với khu vực bóng rơi mở rộng phía trước, một cú đánh hết lực kéo về phía trái sẽ an toàn để bóng của gôn thủ có thể kéo gần green hơn. Nhưng nếu thực hiện một cú đánh hụt ở gậy thứ 2 này, khả năng cao bóng của bạn sẽ bị rớt nước hoặc cát.

Par 5

  • Black Tee 547 Yard
  • Blue Tee 527 Yard
  • White Tee 513 Yard
  • Gold Tee 435 Yard
  • Red Tee 419 Yard
Đặt Tee Time