Biện pháp an toàn phòng COVID-19

Hố 3 Hố 4 Hố 5

Hố gôn với par 4 ngắn, độ dài  366 yard/355m,  đây sẽ là hố gôn với thử thách thú vị nếu gôn thủ quyết định thực hiện một cú đánh mạo hiểm từ tee thẳng hướng green. Các bunker trái và phải trên fairway là nhân tố ảnh hưởng lớn cho việc lựa chọn gậy của gôn thủ. Cũng trên phía tee, một vùng cây bụi được trồng ngay trước tee, vì thế thực hiện cú đánh cắt hướng khu vực này có lẽ là cú đánh an toàn mà nhiều gôn thủ chọn. Bên cạnh đó khu vực quanh green thoải ra và khá rộng cho phép gôn thủ thoải mái với cú đánh tiếp cận green của mình.

Par 4

  • Black Tee 366 Yard
  • Blue Tee 338 Yard
  • White Tee 315 Yard
  • Gold Tee 394 Yard
  • Red Tee 238 Yard
Đặt Tee Time