Biện pháp an toàn phòng COVID-19

Hố 5 Hố 6 Hố 7

Hố par 5 đáng ghờm nhất trên sân, với chiều dài là 629 yard tương đương 575m. Ngay từ khi xuất phát, hố này đòi hỏi một cú đánh xuất phát hết lực để vượt qua khu nước cắt trước tee và tiếp khu fairway rộng rãi ngay sau đó. Với hồ nước tự nhiên trải dài hoàn toàn phía trái. Hướng gió sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới chiến thuật đánh ở hố này, nhưng thực hiện 3 cú đánh tới green là điều hoàn toàn có thể. Chú ý bunker ở phía phải đối với cú đánh thứ 2 và 3, cùng với đó một bunker nhỏ nằm sát trước green bên phải sẽ là một phần golfer cần cân nhắc cho hướng và vị trí của cú đánh lên green. Green hố này khá nhỏ và khu vực xung quanh chạy thoải thấp hơn ra ngoài.

Par 5

  • Black Tee 629 Yard
  • Blue Tee 604 Yard
  • White Tee 565 Yard
  • Gold Tee 525 Yard
  • Red Tee 475 Yard
Đặt Tee Time