Biện pháp an toàn phòng COVID-19

Hố 6 Hố 7 Hố 8

Là hố par 4 dài nhất của sân, khoảng 443 yard khoảng 405m. Khu vực tiếp đất của cú đánh đầu tiên với phái trái là thẳng tới phía bunker trong khi phía phải là đồi cao thoải xuống phía sau góp phần tạo độ lăn cho bóng nếu bóng vượt qua được đồi đất này. Nếu hố gôn nằm ở phía sau cánh phải green, người chơi nên đánh về hướng bên trái green để tránh bunker ngay phía phải trước green. Phía trái green và khu vực tiếp cận green thiết kế mở và thoải, tạo nên một khu vực hõm đẹp cho cú chip tiếp theo lên green.

Par 4

  • Black Tee 443 Yard
  • Blue Tee 432 Yard
  • White Tee 397 Yard
  • Gold Tee 373 Yard
  • Red Tee 301 Yard
Đặt Tee Time