Biện pháp an toàn phòng COVID-19

Hố 7 Hố 8 Hố 9

Một hố par 3 khá ngắn với khoảng 170 yard tương đương 155m nhưng đầy rẫy thử thách. 3 bunkers khá sâu được đặt liền kề nhau và sát dọc theo phía trái green. Những gôn thủ có thể thực hiện cú driver vòng từ phải qua trái là hợp lý. Khoảng cỏ phía sau và phải green tạo độ an toàn cho những cú đánh vượt green và cú chip lên green từ đó có thể chọn gậy wedge, putter hay hybrid.

Par 3

  • Black Tee 170 Yard
  • Blue Tee 156 Yard
  • White Tee 141 Yard
  • Gold Tee 133 Yard
  • Red Tee 113 Yard
Đặt Tee Time