Biện pháp an toàn phòng COVID-19

Hố 8 Hố 9 Hố 10

Hố gôn par 4 ngắn, với 345 yard khoảng 315m, gôn thủ cần một cú driver dài để vượt qua chướng ngại trước mặt từ tee. Những golfer muốn đưa bóng tới green ngay từ gậy đầu tiên sẽ cần một cú đánh hết lực qua khoảng cỏ bụi tự nhiên và bunker trên fairway bên phải, với cú đánh vòng từ phải sang trái để bóng lăn lên tới green. Hướng green nằm sát Nhà Câu Lạc Bộ tạo nên khung cảnh rất đẹp, gôn thủ cần cảnh giác với chướng ngại hố cát rộng phía trái và hố cát sâu phía cánh phải green. 

Par 4

  • Black Tee 345 Yard
  • Blue Tee 334 Yard
  • White Tee 302 Yard
  • Gold Tee 381 Yard
  • Red Tee 224 Yard
Đặt Tee Time