Biện pháp an toàn phòng COVID-19

CHƠI GÔN KHÔNG GIỚI HẠN

Giá trị tới : 17/07/222
 • Áp dụng cho Thứ 2 và Thứ 4
 • Xuất phát sau 11:00 sáng
 • Không bao gồm giờ chơi dưới đèn đêm
 • Miễn phí 1 món ăn trong menu tự chọn của đầu bếp

MIỄN PHÍ VÒNG GÔN CHO THÀNH VIÊN THỨ 3 TRONG NHÓM

Giá trị tới : 17/07/2022
 • Áp dụng vào ngày Thứ 3 và Thứ 6
 • Áp dụng cho tất cả khách hàng
 • Áp dụng chương trình nhà hàng: Mua 5 bia chỉ trả phí cho 3 bia
 • Không áp dụng giá 9 hố

CHƠI GÔN MỖI NGÀY

Giá trị tới : 17/07/2022
 • Áp dụng cho tất cả khách hàng, với vouvher nhà hàng 200.000đ
 • Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần
 • Thành viên của Hiệp hội/ Nhóm gôn được giảm thêm 100K trên phí gôn 
 • Lưu ý: Khách là hội viên của Hiệp hội phải có thẻ hội viên hoặc thư giới thiệu
Đặt Tee Time